Nhóm đây

Vướng mắc lượng tử - nghe ghê không bạn?

Vướng mắc lượng tử áp dụng được nhiều môn phái nhưng tôi muốn bạn áp dụng vào môn phái ông già đầu tư - tôi cam kết thắng và tặng bạn Free - Nó thắng thật đó -  Không nói nhiều

Tuyển trợ lý

Định nghĩa Vướng mắc lượng tử là gì ? Vì sao nó lại được tôi quan tâm

Vướng mắc lượng tử được hiểu rất nhiều  vào các ngành nghề / nhưng với FOREX ta sẽ có thấy được sự đúng đắn mà ta chứng NGỘ - ĐIỀU TUYỆT VỜI CỦA VŨ TRÙ NÀY MÀ TA GĂP NHAU
1. Thứ ta nhìn thấy nó biến mất ?
Hãy đặt các câu hỏi vì sao khi bạn bán nó lên khi bạn mua nó xuống
Khi bạn cắt nó buồn ghê - nếu để thì lại lãi 
Khi ta cắt lỗ thì nếu để là hòa hoặc ăn to ...
Con ta định mua thì nó lên - con định bán thì xuống
Con ta chốt thì nó lên...
2. Thứ ta không nhìn thấy nó tồn tại ?
Câu nói thế mà không phải thế 
Thứ ta ko thể hiểu nó nằm sâu bên trong
3. Vào lệnh Hedging và buy sell khóa ?
Tôi hay nói khóa vướng mắc lượng tử 
Buy 0.01
Sell 0.01 
và tư duy tâm lý 

Nhóm đây

Nhóm đây

Điều số 9 Golds